mgm集团美高梅

会员登录
登录
留言提交
JC200型聚焦超声肿瘤治疗系统
JC200型聚焦超声肿瘤治疗系统
JC200型聚焦超声肿瘤治疗系统

海扶®JC200型聚焦超声肿瘤治疗系统

 是海扶公司继JC型聚焦超声肿瘤治疗系统之后,为适应医院各科室需求,推出的聚焦超声肿瘤综合/专科治疗系统(以下简称“海扶®JC200系统”)。

 目前已开发出JC200A、JC200B及JC200C三种机型,分别用于子宫肌瘤、肝脏肿瘤、乳腺肿瘤、及骨肿瘤等相关软组织肿瘤的治疗。

注:海扶®JC200系统治疗原理及适应症请参见JC型聚焦超声肿瘤治疗系统

  

典型病例:

术后复发肝癌患者,男,58岁。

治疗前、治疗后2月MRI检查显示,肿瘤完全坏死。

                   

治疗前MRI                                        治疗后MRI图册目录
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部